گروه آموزشی رشته تاسیسات در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد یک دوره مسابقه فیلم کوتاه و انیمیشن آموزشی با موضوعات ذیل را برگزار نماید.لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی قبلی توسط بخشنامه به مناطق نسبت به ارسال آثار تا مورخه۹۴/۱۰/۱ در قالب  فرمت های mp4 و avi یا فرمت معتبر دیگر قابل اجرا اقدام نمایند

موضوعات :

۱-سیستم های سرد کننده

۲-سیستم های گرمایشی

۳-سیستم های آبرسانی

۴-سرویس و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایش

۵-گازرسانی خانگی و تجاری

در ضمن رعایت موضوعات با استاندارد و فهرست درسی لحاظ شود

« لازم به ذکر است که اثر برتر ضمن تقدیر کتبی برای شرکت در مرحله استانی به دبیرخانه راهبری ارسال می گردد . 

Cooler